Upptäck vår forskning

Vår forskning leder till nödvändig kunskap och utveckling – för svensk industri och välfärden, men också för att lösa några av de globala utmaningarna. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Katarina Bälter, hälsa och välfärd

Vi visar vägen – alla kan äta hållbart

Upptäck hur du kan må bättre och samtidigt vårda planeten

Lucia Crevani, industriell ekonomi och organisation

Vi fokuserar på människan – för meningsfull digitalisering

Upptäck hur vi utvecklar och introducerar ny teknik med hänsyn till människan

Anders Fundin, innovation och produktrealisering

Vi vässar Sveriges konkurrenskraft – med kvalitet och kundnöjdhet

Upptäck hur vår forskning stärker processer i svensk industri

Framtidens energi

Vi tränar bakterier för friskt vatten i Mälaren

Upptäck hur vi renar vatten med mikroorganismer

Andreas Ryve

Vi förändrar undervisningen – alla kan bli bra på matte

Upptäck hur vi förbättrar undervisningen tillsammans med lärare

Inbyggda System. Thomas Nolte

Vi sätter standarden för framtidens inbyggda system

Upptäck hur vår kod löser tekniska utmaningar

Forskningsinriktningar

Framtidens energi

Jordens resurser är ändliga och världen står inför omfattande utmaningar. Att skapa en hållbar energiförsörjning är ett måste och kräver att vi omprövar de globala energisystemen.
Vår forskning inom Framtidens energi är internationellt erkänd och många projekt bedrivs tillsammans med näringslivet. Tillsammans utvecklar vi bland annat effektiva och innovativa energisystem som sliter mindre på miljön och minimerar utsläppen. Vi tar fram nya metoder för att producera förnybar energi genom exempelvis solenergi och biomassa. Genom nya reningsprocesser påverkar vi natur och människor mindre – livsviktig forskning som på konkreta sätt bidrar till lösningar på vår tids globala utmaningar.

Framtidens energi

Industriell ekonomi och organisation

Den pågående globaliseringen påverkar vårt samhälle och väcker många komplexa frågor kring demokrati, jämställdhet och makt. Förändringstakten ställer också höga krav på företags förmågor till snabb omställning för att kunna möta utmaningar och möjligheter som kommer med bl a digitalisering och behov av ny kompetens. Vår forskning, med ekonomivetenskap som utgångspunkt, har fokus på industriell förnyelse för näringsliv och handel. Vi forskar inom marknadsföring, nationalekonomi, statsvetenskap, organisation och ledarskap. Med den här forskningen vill vi bidra till att Sverige ska kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft som en innovativ och expansiv industrination.

Industriell ekonomi och organisation

Hälsa och välfärd

Alla människor förtjänar samma möjlighet till god hälsa och en fungerande välfärd. Det är en demokrati- och rättighetsfråga. För att nå dit finns en mängd utmaningar att lösa. Genom vår forskning breddar vi förståelsen för olika aspekter av hälsa och välfärd ur ett socioekonomiskt perspektiv. Olika gruppers specifika förutsättningar och villkor är en nyckelfråga i vår forskning. Här bidrar vi bland annat till att välfärden får bättre verktyg för att hantera samhällsutmaningar kring exempelvis socialt utanförskap, åldrande befolkning och jämlikhet. Målet med vår forskning är att bidra till att människor ges förutsättningar för ett tryggt, friskt och bra liv.

Hälsa och välfärd

Innovation och produktrealisering

Nästan allt vi ser, hör och upplever är resultat av människors idéer. Innovationer och effektiva lösningar på både nya och gamla problem är det som driver samhällsutvecklingen framåt. Vår forskning strävar efter att stötta och stimulera innovationskraft och kreativitet för att få fram nya produkter, tjänster eller produktionssätt. Vi betraktar problemen från ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv. Vi tar hänsyn till förändringsprocesser, produktrealisering, värdedriven tjänsteinnovation och informationsdesign. På så vis vill vi skapa förutsättningar och fungerande verktyg för att ta fram hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Innovation och produktrealisering

Inbyggda system

Inbyggda system finns i all teknik som i någon grad kan tänka själv. Allt från fordon, industrirobotar och medicinsk utrustning – system som ställer höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Vår internationellt framstående forskning skapar mjukvaran som gör det möjligt för datorer att fungera i den riktiga världen. Ny teknik som ökar säkerheten inom sjukvården, minskar riskerna i industrin och underlättar vardagen genom smarta lösningar i våra hem. Stor del av vår forskning bedrivs i samarbete med våra industripartners, exempelvis ABB och Volvo. Tillsammans har vi skapat en unik forskningsmiljö som lockar forskare och forskarstudenter från hela världen.

Inbyggda system

Utbildningsvetenskap och matematik

Kunskap ligger till grund för samhällets utveckling och tillväxt. Därför måste svensk utbildning hålla hög kvalitet och ge alla möjlighet till en likvärdig skola – en utmaning i en värld som står i ständig förändring. Vår forskning syftar till att stärka Sverige inom flera områden genom att förändra undervisning med hjälp av ny pedagogik. Med insikter om barn, ungdomar och vuxnas olika behov skapar vi förutsättningar för bättre kunskapsinlärning och bemötande. Vi bedriver också högkvalitativ forskning inom matematik och tillämpad matematik för att bidra till utvecklingen i dagens högteknologiska industri.

Utbildningsvetenskap och matematik

Snabba fakta

Professorer: 85
Forskarstuderande: 218
Externfinansierade forskarstuderande: 73
Intäkter totalt: 274 mkr
Anslag från staten 38 procent
från externa aktörer och samarbetspartners 62 procent