Akademier

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Akademin samlar utbildning och forskning inom ett brett område – från företagsekonomi, nationalekonomi och statsvetenskap, till energi-, miljö- och byggnadsteknik.

Till akademin EST:s webbsida

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

På akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) bedrivs forskning och utbildning inriktad mot yrken inom hälsa, vård och välfärd.

Vid akademin utbildas sjuksköterskor, sjukgymnaster, folkhälsovetare och socionomer. Dessutom ger vi utbildningar på avancerad nivå till barnmorska, flera specialistutbildningar för sjuksköterskor, magisterutbildning i utvärdering samt ett internationellt, ettårigt masterprogram: Master's Programme in Health and Care. 

Till akademin HVV:s webbsida

Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Akademin för innovation, design och teknik, med verksamhet både i Eskilstuna och Västerås, utbildar studenter till bland annat innovatörer, entreprenörer, illustratörer, textdesigners, informatörer, nätverkstekniker och ingenjörer inom produktdesign, produktion och logistik, robotik, datavetenskap eller flygteknik.

Vid akademin forskar mer än 100 medarbetare inom bland annat inbyggda system, intelligenta sensorsystem eller innovation och produktrealisering. 

Till akademin IDT:s webbsida

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK)

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation samlar språk, litteraturvetenskap, kammarmusik, pedagogik, specialpedagogik, matematik och fysik som sammantaget leder till en verksamhet med både bredd och djup.

Akademin knyter även samman den didaktiska kompetens som finns på högskolan, och som baseras på högskolans väl fungerande lärarutbildning.

Till akademin UKK:s webbsida