Öppen föreläsning om integration med professor Charlotte Williams i Västerås

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-10-09
Tid: 09.15
Plats: Aula Collegium, MDH Eskilstuna

Föreläsning kommer handla om samhällsarbete och mer specifikt att diskutera socialtjänstens engagemang med minoritets och invandrargrupper. Hennes argument är att ny mångfald innebär nya utmaningar men även nya möjligheter för att uppnå jämlikhet, inklusion och delaktighet i given samhällsservice.

Föreläsningen ges på engelska.

I anknytning med föreläsningen kommer även integration att diskuteras med en panel bestående av:

  • Frida Hedström, integrationsstrateg, Eskilstuna kommun
  • Mukhtar Muhumed, Somaliska ungdomsnätverket
  • Malin Sturk, trygghetskoordinator, Eskilstuna kommun
  • Representanter från baptistkyrkans språkverksamhet

Charlotte Williams

Charlotte Williams är professor i socialt arbete och forskar kring ojämlikheter för etniska minoritetsgrupper i flera europeiska länder. Många av dessa ojämlikheterupprätthålls över tid och förvärras i tider med ekonomiska problem. Olika samhällen har olika svar på frågorna om migration, förändring och minoriteter.

– Jag har varit intresserad av hur socialt arbete svarar på arbetet med etnisk mångfald, hur social försörjning påverkar minoritetsgruppernas liv och hur vi kan öka medborgarskapsgrupper samt individernas och samhällenas deltagande och autonomi, säger Charlotte Williams.

Om professuren

Gästprofessuren ska främja gemensamma forsknings‐ och utvecklingsarbeten när det gäller förskola och skola, värdegrundsfrågor, pedagogik och internationellt samarbete i andan av Alva Myrdals arbete för jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa. Finansiär är Samhällskontraktet, en samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH. Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer